SADİ-S (TEK ANASTOMOZLU DUODENO İLEAL BYPASS + SLEEVE GASTREKTOMİ)

sadi-s-tek-anastomozluDuodenal switch operasyonu metabolik etkileri ve kilo kaybı açısından en etkili ameliyatlardan biridir. SADİ-S prosedürü klasik duodenal switch operasyonu ile aynı etkileri gösterirken, tek anastomoz (bir dokunun başka bir dokuya ağızlaştırılması) olması nedeniyle riskleri daha düşüktür.

Ameliyat genel anestezi altında laparoskopik (kapalı yöntem) olarak gerçekleştirilir. En küçüğü 0,5 cm’lik, en büyüğü 1,5 cm’lik beş adet kesiler yapılarak karna girilir ve karın karbondioksit gazı ile şişirilir. Kamera yardımıyla görüntü ekrana aktarılır ve işlem gerçekleştirilir. Önce tüp mide de olduğu gibi mide tüp haline getirilir. Mide ile duodenumu (on iki parmak bağırsağı) birbirinden ayıran pylor kası korunarak, bu kasın 3 cm ilerisinden duodenum stapler ile ikiye bölünür. İnce bağırsağın son 2,5 metrelik bölümü ile bölünen duodenum arasında anastomoz yapılır. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki ince bağırsağın önemli bir kısmına gıda uğramadığından yağ emilimi azalır, ayrıca sindirilmemiş gıdaların ince bağırsağın son bölümüne gelmesiyle bağırsaklardan salgılanan bazı hormonlar nedeniyle hem kilo kaybı hem de metabolik hastalıkların düzelmesi sağlanmış olur.

En büyük endokrin organ olan ince bağırsaklardan inkretin adı verilen bazı hormonlar salgılanır. Bunların başında GLP-1 gelir ve gıdaların sindirilmeden direk ince bağırsağın son bölümüne gelmesiyle salınımı artar. GLP-1 pankreasta insülin salgılayan bölüm olan β hücrelerinin yenilenmesini uyarır, insülin salgılanmasını arttırır ve dokularda insülin duyarlılığını arttırır. Ayrıca mide boşalmasını geciktirir ve tokluk hissini arttırırlar. Bu etkileri ile kilo kaybının yanı sıra tip 2 diyabetin ilaçsız kontrol altına alınmasını da sağlamaktadır.