Ülkemizdeki Obezite Gerçeği

Obezite dünyada hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde her geçen gün salgın gibi yayılmakta olan kronik bir hastalıktır. Dünya üzerinde 400 milyonun üzerinde obez ve yaklaşık 1,6 milyar kadar da aşırı kilolu insan bulunmaktadır. 2015 yılı projeksiyonunda 700 milyon obez ve 2,3 milyar kilolu insan olacağı düşünülmektedir. Rakamlar oldukça korkunç görünüyor değil mi?

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre obezite, bütün yaş gruplarını ilgilendiren, görülme sıklığı giderek artan, sosyal ve psikolojik yönleri ile ele alınması gereken önemli bir halk sağlığı sorunudur. ABD Obezite Birliği’nin yayımladığı verilere göre, ABD’de her yıl obezite ile bağlantılı hastalıklar sonucunda 300 bin kişi yaşamını yitiriyor ve obezite tedavisi için harcanan sağlık giderleri de yaklaşık 100 milyar dolar civarında… (AOA, 2007). Can alıcı noktalardan biri ise obezite eğilimi, özellikle çocuklar ve adolesanlarda alarm verici düzeydedir. ABD’de NHAMES çalışmasına göre 2003-2006 yıllarında 2-19 yaş grubu çocukların ve adolesanların %16,3’ünün obez olduğu bildirilmiştir.

Türkiye’deki durum da hiç iç açıcı değil. 1998’de yapılan Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması-I (TURDEP-I) nda kadınlarda obezite görülme sıklığı %33 iken, bu oran 2010’da yapılan TURDEP-II çalışmasında %42 ye ulaşmış durumda. Erkeklerde ise bu oranın 1998 de %13 iken, 2010 yılında %27 ye ulaştığı saptanmış. TURDEP-II’ye göre Türkiye’de obezite sıklığının %32 olduğu erkeklerde kilo fazlalığının, kadınlarda ise obezitenin daha yaygın olduğu bulunmuştur. Genel olarak da erişkin yaşlardaki Türk toplumunun üçte ikisi kilolu veya obez olduğuna dikkat çekilmektedir. 1998’de yapılan TURDEP-I’e göre, yeni tamamlanan TURDEP-II çalışmasında 12 yılda Türkiye’de obezite sıklığının %44, kadınlarda kilo 6 kg, bel çevresi 6 cm, kalça çevresi 7 cm; erkeklerde ise kilo 8 kg, bel çevresi 7 cm, kalça çevresi 2 cm arttığını göstermektedir. Yine TURDEP-II çalışmasına göre ülkemizde 15 milyon obez, 2.5 milyon morbid obez bireyin yaşadığı saptanmıştır. Obezitedeki artışla beraber yandaş hastalıklardan olan Diyabet  ve Hipertansiyonda da büyük bir artış olduğu saptanmıştır. Çalışmaya göre ülkemizde 12 milyon insanımızın Hipertansiyonu olduğu, 6.5 milyon insanımızın ise Diyabeti olduğu saptanmıştır.

Sonuçlar, ülkemizde obezitenin en önemli toplum sağlığı sorunlarından biri olduğunu işaret etmektedir. Gelecek kuşaklarda bu sorunların azaltılabilmesi için obeziteyi önlemeye yönelik yaşam tarzını özendirici acil bir eylem planı oluşturulması ve derhal uygulamaya konulması gerektiği vurgulanmaktadır.